Newyddion diweddaraf

Plaid yn lansio deiseb i warchod dinasyddiaeth Ewropeaidd pobl y DG

WhatsApp_Image_2018-03-03_at_10.20.51_zz.jpeg

Dylai pobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ôl Brexit, medd Plaid Cymru, wrth lansio deiseb ar-lein llofnodwch_y_ddeiseb.jpeg

Darllenwch fwy

Cynnig gerbron Cyngor Caerdydd ar Brofi Llaid Niwclear Hinkley

Gorsafoedd Trydan Hinkley Point gan (h/c) Reading Tom, https://www.flickr.com/photos/16801915@N06/18993808376/

Wedi i Lywodraeth Cymru gytuno i roi trwydded i ollwng 300,000 tunnell o laid o Orsaf Bŵer Niwclear Hinkley Point wrth lannau Caerdydd, cyflwynodd Grŵp Plaid Cymru Group ar Gyngor Caerdydd gynnig (Dydd Iau, 25 Ionawr) i fynnu bod profion annibynnol a thrwyadl yn cael eu cynnal cyn mynd ymlaen.

Datgelwyd ym Mhwyllgor Deisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Ionawr fod Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi trwydded i’r dympio fynd rhagddo ym mis Mehefin.

Dywedodd Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd, y Cyng. Neil McEvoy AC, “Cefais fraw ym Mhwyllgor Deisebau’r Cynulliad pan ddaeth cadarnhad nad oedd unrhyw ddadansoddiad wedi bod o’r ddos o ymbelydredd y gall y mwd islaw 5cm gynnwys, neu beidio, er mai cyfanswm y ddos bosib yw’r nodwedd mwyaf pwysig.

Darllenwch fwy

Trigolion Rhath yn Ennill Coed-Oediad

Neil McEvoy AC yn annog protestwyr y Rhath

TRIGOLION Y RHATH YN ANNOG CNC I DDOD AT EU COED

Bydd Cymuned Nant y Rhath yn parhau i brotestio yn erbyn torri degau o goed aeddfed yn Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath (Caerdydd) gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Dywedodd Neil McEvoy AC (Aelod Cynulliad Canol De Cymru), ar ôl cyfarfod eto gyda grŵp y trigolion, yn dilyn ail-gychwyn y protestiadau (am 8.00 a.m. ar ddydd Llun Ionawr 8) fod y Gweinidog wedi cytuno i gwrdd â’r ymgyrchwyr (Ionawr 9).

Trydariad Tweet gan @IoloWilliams2

Mae'r naturiaethwr Iolo Williams yn cefnogi trigolion y Rhath wrth amddiffyn eu coed

Darllenwch fwy