Newyddion diweddaraf

Maniffesto #iGaerdydd

Manifesto_launch.jpg

Mae Maniffesto #iGaerdydd yn ganlyniad i filoedd o sgyrsiau at draws Caerdydd ar garreg y drws, mewn tafarndai, ysgolion, canolfannau cymunedol a lleoedd o addoliad

Mae gan Maniffesto #iGaerdydd saith addewid allweddol a fydd yn trawsnewid Caerdydd yn brifddinas lannach, wyrddach ac iachach

Darllenwch fwy

Neil McEvoy yn beirniadu ‘achos sioe wleidyddol’

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Neil McEvoy wedi beirniadu ymchwiliad Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru fel ‘achos sioe wleidyddol’ sydd yn cynnwys aelodau wedi’u penodi gan Lywodraeth Llafur Cymru.

Fe fydd Mr McEvoy yn dod gerbron Panel Dyfarnu yn Llys Ynadon Caerdydd ar ddydd Iau 2 Mawrth.

Darllenwch fwy

Penderfyniad ar Heol Waungron wedi’i alw’i mewn yn llwyddiannus gan Blaid Cymru

Neil_smiling_lrg.jpg

Mae grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd wedi ‘galw’i mewn’ yn llwyddiannus benderfyniad y Cyngor Llafur i droi canolfan ailgylchu Heol Waungrion yn gyfnewidfa bysus.

Mae’r penderfyniad bellach wedi’i wrthod gan bwyllgor craffu arbennig gan atal y cynlluniau am y tro. Nawr fe fydd rhaid i’r Cyngor Llafur bleidleisio unwaith eto i gychwyn y broses os ydyn nhw eisiau parhau.

Darllenwch fwy