Newyddion diweddaraf

Lansio deiseb i wrthdroi’r drwydded dympio ymbelydroledd yn nyfroedd Cymru.

003874_29f10193.jpg

Mae Neil McEvoy AC hyn cefnogi deiseb a lansiwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol i atal trwydded fydd yn caniatau dympio 300,000 tunnell o fwd a allai fod yn ymbelydrol yn nyfroedd Cymru.

Daw’r deunydd fydd yn cael ei garthu o’r arfordir oddi ar atomfa niwclear Hinkley Point yng Ngwlad yr Haf. 

Llofnod'r Ddeiseb: https://www.assembly.wales/cy/gethome/e-petitions/Pages/petitiondetail.aspx?PetitionID=1243

Darllenwch fwy

Cynllun fflatiau myfyrwyr gorsaf fysus Caerdydd yn cael ei ‘alw i mewn’ gan Neil McEvoy

Demolition_of_Cardiff_Bus_Station.jpg

Mae cynlluniau dadleuol Cyngor Caerdydd am orsaf fysus Caerdydd wedi eu ‘#galw i mewn’ gan Neil McEvoy, Arweinydd Grŵp y Blaid ar  Gyngor Caerdydd.

Mae’r galw i mewn yn golygu y bydd pwyllgor arbennig yn cyfarfod ar Fedi 13 i graffu ar y cynlluniau diweddaraf a allai weld codi fflatiau myfyrwyr yn lle gofod swyddfeydd gradd A a chartrefi.

Mae’r cynllun am yr orsaf fysus a gynigiwyd gan y Cyngor Llafur wedi bod mewn dyfroedd dyfnion ers misoedd. Ym mis Mawrth eleni, cafodd y modd y triniodd Cyngor Caerdydd y cyllid ar gyfer y prosiect hwn ei drin fel ‘dosbarth meistr mewn blerwch’ gan Brif Ohebydd Media Wales. Yr oedd hyn wedi iddi ddod i’r amlwg na drefnwyd unrhyw becyn cyllido er mwyn adeiladu’r orsaf fysus fwy na 18 mis wedi i’r hen orsaf fysus gael ei chwalu.

Darllenwch fwy

Plaid Cymru Caerdydd yn ennill seddi ychwanegol ar Gyngor Caerdydd

Cyfartaledd pleidleisiau’r pleidiau ar draws Gorllewin Caerdyddcardiff_west_average_vote_2017.JPG

Cynyddodd Plaid Cymru Caerdydd ei bleidlais o 77% ar draws Gorllewin Caerdydd a gorffen yn ail neu'n drydydd ym mhob ward yng ngorllewin y ddinas. Gwelwyd perfformiadau cryf hefyd ar draws y ddinas.

Yn y Tyllgoed enillodd Plaid Cymru'r dair sedd, a chollodd y Cynghorydd Llafur ei sedd yno.
Daeth Plaid Cymru Caerdydd yn ail agos ym mhob sedd arall yng Ngorllewin Caerdydd, yn ogystal ag yn Grangetown a Threbiwt yn ne'r ddinas.
Darllenwch fwy