Newyddion diweddaraf

Plaid Cymru Caerdydd yn ennill seddi ychwanegol ar Gyngor Caerdydd

Cyfartaledd pleidleisiau’r pleidiau ar draws Gorllewin Caerdyddcardiff_west_average_vote_2017.JPG

Cynyddodd Plaid Cymru Caerdydd ei bleidlais o 77% ar draws Gorllewin Caerdydd a gorffen yn ail neu'n drydydd ym mhob ward yng ngorllewin y ddinas. Gwelwyd perfformiadau cryf hefyd ar draws y ddinas.

Yn y Tyllgoed enillodd Plaid Cymru'r dair sedd, a chollodd y Cynghorydd Llafur ei sedd yno.
Daeth Plaid Cymru Caerdydd yn ail agos ym mhob sedd arall yng Ngorllewin Caerdydd, yn ogystal ag yn Grangetown a Threbiwt yn ne'r ddinas.
Darllenwch fwy

Maniffesto #iGaerdydd

Manifesto_launch.jpg

Mae Maniffesto #iGaerdydd yn ganlyniad i filoedd o sgyrsiau at draws Caerdydd ar garreg y drws, mewn tafarndai, ysgolion, canolfannau cymunedol a lleoedd o addoliad

Mae gan Maniffesto #iGaerdydd saith addewid allweddol a fydd yn trawsnewid Caerdydd yn brifddinas lannach, wyrddach ac iachach

Darllenwch fwy

Neil McEvoy yn beirniadu ‘achos sioe wleidyddol’

Neil_Brick_Wall_lrg.jpg

Mae Neil McEvoy wedi beirniadu ymchwiliad Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru fel ‘achos sioe wleidyddol’ sydd yn cynnwys aelodau wedi’u penodi gan Lywodraeth Llafur Cymru.

Fe fydd Mr McEvoy yn dod gerbron Panel Dyfarnu yn Llys Ynadon Caerdydd ar ddydd Iau 2 Mawrth.

Darllenwch fwy